,

Analizator gas-lab Q1

Stan:

Dostępny


  • Powtarzalność: Hs: 0,1%, ρ: 0,1%, x CO2: 0,1 mol%
  • Zasilanie: 24 V DC, 30 W

Urządzenie gas-lab Q1 jest analizatorem jakości gazu ziemnego.

Zapewnia ciągły pomiar następujących wielkości (online): wartość opałowa, gęstość normalna, stężenie CO2 i inne charakterystyczne parametry gazu wymagane do celów rozliczenia i kontroli. Urządzenie przeprowadza w pełni automatyczną kalibrację przy użyciu metanu, inne media takie jak gaz nośny czy wieloskładnikowe mieszaniny gazów kalibracyjnych nie są potrzebne do pracy urządzenia.Procedura pomiaru korelacyjnego urządzenia gas-lab Q1 opiera się na pomiarze absorpcji podczerwonej i przewodności termicznej analizowanego gazu.

Obszar zastosowań pokrywa cały szereg gazów ziemnych. Oprócz wartości opałowej, gęstości normalnej i stężenia CO2 ustalane są również inne parametry gazu takie jak liczba Wobbego, wartość opałowa dolna oraz liczba metanowa. Dodatkowo tworzona jest także analiza modelowa dla gazów ziemnych łącznie ze składnikami CH4… C8H18, CO2 i N2.

System składa się z dwóch komponentów: jednostki analitycznej w wykonaniu przeciw wybuchowym [EX-proofed] oraz jednostki sterującej. Jednostka analityczna może być instalowana w obszarze zagrożenia wybuchem blisko rurociągu i umożliwia analizę ciągłą (online) z częstotliwością próbkowania 1/s. Jednostkę sterującą można instalować do 1000 m od jednostki analitycznej i używa się jej w celu sterowania i wyświetlania danych pomiarowych, jak również do ich rejestracji i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

Jednostka sterująca jest wyposażona w porty dla kart wejściowych i wyjściowych z interfejsami analogowymi i cyfrowymi do celów diagnostyki i sterowania urządzeń peryferyjnych jak również do komunikacji za pomocą protokołu Modbus.

Praktyczne zastosowania gas-lab Q1 obejmują pomiary w instalacjach mieszania gazów oraz turbin gazowych. Dopuszczone przez niemiecki instytut metrologiczny (PTB), urządzenie gas-lab Q1 używane jest również do pomiaru fiskalnego w małych stacjach. Gas-lab Q1 wyróżnia się na tle urządzeń konkurencyjnych z uwagi na niskie koszty zakupu i eksploatacji oraz przejrzystą i intuicyjną obsługę.

Główne cechy:

  • Pomiar ciągły
  • Dopuszczenie przez niemiecki Instytut PTB
  • Prosta obsługa
  • Dopuszczenie ATEX
  • Niskie koszty zakupu i eksploatacji

Zastosowania:

  • Pomiar jakości gazów ziemnych
  • Pomiar do celów kontroli i weryfikacji
Dane techniczne
Podstawowe pomiary i zakresy Wartość opałowa górna Hs 8,4 – 13,1 kWh/m3 (30,4 – 47,2 MJ/m3)
Gęstość standardowa ρ 0,711 – 0,970 kg/m3
Stężenie CO2 × CO2 0 – 5 mol%, opcja 0 – 20 mol%
(Stan odniesienia: spalanie 25°C, objętość 0°C, inne stany odniesienia opcjonalnie)
Niepewność pomiarów Hs: 0,4%, ρ: 0,8%, x CO2: 0,2 mol%
Hs: 0,2%, ρ: 0,4% opcjonalnie z indywidualną kalibracją gazu
Powtarzalność Hs: 0,1%, ρ: 0,1%, x CO2: 0,1 mol%
Pomiary Liczba Wobbego, wartość opadowa dolna, gęstość, sat. wart. op. górna/dolna, liczba metanowa i obliczany modelowy skład gazu (CH4… C8H18, N2, CO2)
Zakresy pomiarowe Rodzajowe gazy ziemne:
CH4: 75 – 100 %
CO2: 0 – 5 mol%, opcjonalnie 0 – 20 mol%
C2+: 0 – 15 mol%
O2: 0 – 2 mol%
N2: 0 – 20 mol% inne: < 0,1 mol%
Gaz kalibracyjny Metan (czystość > 3,5) z automatycznym cyklem kalibracji
Pomiar gazu Zintegrowany 3-kanałowy system kondycjonowania próbki, gaz kalibracyjny i opcjonalny gaz testowy (możliwa weryfikacja zdalna)
Ciśnienie / zużycie gazów procesowych Ciśnienie wlotowe 200 mbar do 5 bar (konfiguracja podstawowa), 30 l/h (bez bypass’u)
Ciśnienie wlotowe 200 mbar do 100 bar z opcjonalną jednostką redukcji wysokiego ciśnienia
Dynamika Czas analizy: c. 1/s, czas reakcji < 5 – 10 s, t90: c. 20 – 60 s (ustawienie bypass’owe)
Zasilanie 24 V DC, 30 W
Środowisko Jednostka analityczna: IP 54, 5…40°C, z dodatkową obudową: -20…+55°C
Jednostka sterująca: IP 20, 0…+40 °C
Interfejsy 3 wyjścia cyfrowe, 4 wyjścia analogowe, opcjonalnie karty rozszerzeń I/O, interfejs szeregowy do ustawiania parametrów i odczytu lokalnego, interfejs DSfG, opcjonalny interfejs Modbus, opcjonalny modem do sterowania zdalnego i wyszukiwania danych
Rejestrator danych Zintegrowane rejestrowanie pomiarów Hs, ρ, x CO2 oraz wyprowadzanych jako wartość średnia (np. zasadzie godzinnej) lub wartości bieżące,
Zintegrowane rejestrowanie stanu systemu pomiarowego oraz zdarzeń zewnętrznych,
Wyszukiwanie danych lokalnie przez szeregowe I/O lub zdalnie przez opcjonalny modem
Dopuszczenia ATEX, EMC, PTB (Instytut metrologiczny w Niemczech)