,

ChecSonic DN100 – DN1600

Stan:

Dostępny


  • Obciążenie maksymalne [Qmax]: 800-45 000 m3/h
  • Obciążenie minimalne [Qmin]: 20-225 m3/h

Gazomierz ultradźwiękowy  

ChecSonic jest licznikiem o pojedynczym odbiciu, pojedynczej ścieżce z konfiguracją ścieżki jak na rysunku 1, zamontowanym w maszynowym elemencie cewkowym. W licznikach tych odległość między przetwornikami można dokładnie kontrolować. Pole przekroju poprzecznego rury jest znane z dużą dokładnością. W wyniku tego wymiary w niewielkim stopniu przyczyniają się do niepewności.

 

Rys 1. Jedna ścieżka odbijania

 

 

Przy uśrednianiu ponad 1 sekundę, niepewność z powodu turbulencji wynosi około 2% dla niskich prędkości, kilka metrów na sekundę, zmniejszając się dla wyższych prędkości.

Dla długich czasów uśredniania lub konwersji tempa przepływu na ilość, efekt turbulencji schodzi do zera. Wówczas niepewność w profilu prędkości staje się czynnikiem determinującym. Dla bardzo niskich prędkości błąd absolutny w czasie przebiegu staje się znaczącym dodatkiem.

Dla przepływu w pełni rozwiniętego niepewność wynosiłaby około 1,5% przy prędkościach do 1 m/s, jeżeli będą spełnione warunki instalacyjne normy ISO 5167. Dla długich czasów uśredniania w dobrej instalacji, niepewność zbliża się do 1%.

 Wielkość  Zakresowość  Qmin

[m3/h]

 Qmax

[m3/h]

 Długość

gazomierza

 4”  1:40  20  800  5D
 6”  1:60  30  1800  5D
 8”  1:60  50  3000  5D
 10”  1:80  60  5000  3D
 12”  1:100  80  8000  3D
 16”  1:125  95  12000  3D
 20”  1:140  135  19000  3D
 24”  1:175  160  28000  3D
 30”  1:250  225  45000  3D