RODO

Zarząd Spółki ZWUG “INTERGAZ” Spółka z o.o., świadomy znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykłada najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ mają one fundamentalne znaczenia dla realizacji misji i celów statutowych, a ich zgodne z prawem wykorzystanie pozwala na budowę przewagi rynkowej. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych Spółki i jako takim zapewnia się odpowiednią ochronę.

Świadectwo dobrej praktyki