Regulamin sklepu

Zasady ogólne

 1. Sklep internetowy firmy „Intergaz”, działający pod adresem WWW: www.intergaz.eu prowadzony jest przez spółkę Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych „INTERGAZ” Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000011127,

NIP: 645-000-06-35,

REGON: 271006426.

Numer rejestrowy BDO: 000049306.

 1. Sklep internetowy firmy Intergaz, zwany dalej „Sklep”, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
  Zamówienia składane w sklepie internetowym firmy Intergaz realizuje “Dział Obsługi Klienta” w siedzibie firmy Intergaz, ul. Nakielska 42/44, 42-600 Tarnowskie Góry.
 2. Zawartość sklepu internetowego firmy Intergaz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
  Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym firmy Intergaz są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.
  Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.
  Szczegóły dostępne na stronie “Sposób dostawy i koszt dostawy”.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep firmy Intergaz zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 7. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT oraz wymagane przepisami instrukcje, deklaracje oraz gwarancję.
  Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
  • kontakt telefoniczny z Działem obsługi klienta: (+48) 32 / 285 88 15
  • wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną e-mail na adres: sprzedaz@intergaz.eu
 9. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres firmy ZWUG „INTERGAZ” Sp. z o.o., lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz@intergaz.eu.
 10. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym.
  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.
  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są przedmioty lub urządzenia dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a plomby zostały naruszone (nieodwracalnie zniszczone);
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu firmy Intergaz.
  Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

  • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika,
  • co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną,
  • sposób płatności,
  • koszty transportu/wysyłki,
  • rodzaj transportu/wysyłki.
 14. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym zwłaszcza numeru telefonu.
 15. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki.
  Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 16. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem firmy Intergaz leży po stronie klienta.
  Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 17. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy określonych w dokumencie “Sposób dostawy i koszt dostawy”.
 18. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.
 19. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem lub przy odbiorze – za pobraniem.
  Szczegóły na stronie “Sposób dostawy i koszt dostawy”.
 20. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto firmy Intergaz:
  • ZWUG Intergaz Sp. z o.o.
   ul. Nakielska 42/44
   42-600, Tarnowskie Góry
   Nr konta: 72 1050 1386 1000 0002 0086 4478 (ING S.A.).
 21. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) bezwzględnie należy podać numer zamówienia (wyświetlany po jego złożeniu).
 22. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto firmy Intergaz.
 23. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską
 24. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje bezzwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie firmy Intergaz (w przypadku przedpłaty) lub tego samego dnia (w przypadku wysyłki za pobraniem).
 25. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu:
  • braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go.
 26. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 27. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – szczegółowe informacje na stronie “Sposób dostawy i koszt dostawy”.
 28. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 29. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
 30. Typowy czas dostarczenia przesyłki (od momentu wydania towaru Kurierowi) wynosi 1 dzień roboczy w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi do 2 dni roboczych.
 31. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy firmy Intergaz jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej.
 32. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
  Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
  Produkt należy odesłać wraz z dokumentem zakupu.
  Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty.
  Do możliwości zwrotu uprawnione są tylko osoby fizyczne w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego.
  W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy Intergaz.
  Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
  Sklep w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.
 33. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym firmy Intergaz objęte są gwarancją.
  Część produktów objęta jest gwarancją firmy Intergaz (gwarancja udzielana jest na podstawie oryginału faktury sprzedaży), pozostałe objęte są gwarancją producenta.
  Długość i rodzaj gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej lub w opisie towaru.
 34. Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakiejkolwiek przeróbce traci prawa gwarancyjne.
 35. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW, jego zasady i przebieg określone są na stronie warunki gwarancji oraz zgłoszenie uszkodzenia.
 36. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
 37. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 38. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 39. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 40. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 41. W przypadku gdy kupującym nie jest konsumentem w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 42. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone.
  W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana – po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem.
  Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność firmy Intergaz i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
 43. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep firmy Intergaz z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
  Regulamin jest też dołączany do poczty elektronicznej potwierdzającej realizację zamówienia, w postaci adresu (linku) do dokumentu regulaminu.
 44. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione przez Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to jest: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44, zwana dalej „spółką Intergaz”.
 3. Dane osobowe podawane spółce Intergaz podczas zakupów, reklamacji lub podczas korzystania ze stron WWW spółki Intergaz przetwarzane są w różnych celach:
  1. w celu umożliwienia dostępu potencjalnych Klientów do sklepów internetowych (rejestracji w sklepie, utworzenia konta w sklepie) prowadzonych przez spółkę Intergaz – na podstawie wyrażenia zgody, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym także – o ile Klient sobie tego zażyczył – przesłania mu zakupionego towaru lub usługi, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,
  3. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru), to jest na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,
  4. w celu przesyłania zainteresowanym subskrybentom elektronicznego biuletynu informacyjnego (newsletter) o nowościach, ofercie handlowej i promocjach spółki Intergaz, jeżeli zainteresowana osoba wyraziła wcześniej zgodę na otrzymywanie od nas newslettera, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO,
  5. w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez osobę zainteresowaną zapytanie, przesłane spółce Intergaz w formie korespondencji papierowej lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie WWW, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest załatwianie spraw zawartych w przesłanej korespondencji, a także udzielenie odpowiedzi.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi dokonanie czynności służących osiągnięciu wymienionych wyżej celów.
 5. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ma prawo żądania od administratora ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku danych osobowych, co do których osoba wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, to jest danych służących do utworzenia konta w sklepie internetowym lub danych służących subskrypcji newslettera, osoba ta może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – na podstawie art. 21 ust.1 RODO.
 8. Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia czasowego przechowywania oraz integralności i poufności, dokładając szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
  1. przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2. pozyskiwane tylko dla określonych celów i przetwarzane dalej wyłącznie w sposób zgodny z tymi celami,
  3. dokładne, aktualne i adekwatne (nie nadmiarowe),
  4. przechowywane nie dłużej, niż to konieczne,
  5. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,
  6. bezpiecznie przechowywane.
 9. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. mają jedynie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i zostały upoważnione przez administratora na piśmie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów zawartych na piśmie.

Wydanie 7, 21.09.2018