Legalizacja

Pod koniec 2006 roku firma “INTERGAZ” uruchomiła najnowocześniejsze w kraju stanowisko Q650 do legalizacji gazomierzy rotorowych i turbinowych oraz do sprawdzania właściwości metrologicznych przepływomierzy.

Oferujemy:

 • legalizację gazomierzy rotorowychturbinowych,
 • przeglądy gazomierzy rotorowych, turbinowych oraz przepływomierzy,
 • naprawy gazomierzy rotorowych, turbinowych oraz przepływomierzy,
 • sprawdzenie właściwości metrologicznych przepływomierzy,
 • badania oraz ekspertyzy metrologiczne gazomierzy.

Ponadto zapewniamy:punkt legalizacji

 • krótkie terminy realizacji,
 • fachową obsługę,
 • najnowocześniejsze stanowisko w kraju,
 • pomoc przy doborze nowych urządzeń.

 Dane techniczne stanowiska:

 • Zakres przepływu: 0,01 m3/h ÷ 1000 m3/h,
 • Maksymalna średnica przyłącza: DN150,
 • Badanie przy ciśnieniu atmosferycznym,
 • Wzorce:
  – dysze Venturiego o przepływie krytycznym,
  – gazomierz śluzowy G650.

Informacja dotycząca okresu ważnoścli legalizacji gazomierzy:

 • gazomierze miechowe: 10 lat
 • gazomierze rotorowe: 5 lat
 • gazomierze turbinowe: 5 lat

Sprawdzenie gazomierzy podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej powietrzem o gęstości 1,2 kg/m3 odbywa się w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosi 20 ± 5 °C i nie zmienia się w ciągu godziny o więcej niż 2 °C.

Sprawdzenie gazomierzy podczas legalizacji obejmuje oględziny zewnętrzne, sprawdzenie, czy na gazomierzach znajdują się wymagane oznaczenia oraz wyznaczenie błędów wskazań. Pomiary przeprowadza się w kierunku od maksymalnego do minimalnego strumienia objętości, podczas których temperatury otaczającego powietrza mierzone w pobliżu wlotu do stanowiska pomiarowego oraz w pobliżu przyrządu kontrolnego i gazomierza sprawdzanego, podczas pojedynczego pomiaru nie różnią między sobą więcej niż o 1 °C oraz nie zmieniają się więcej niż o 0,3 °C.

Na gazomierzach cechy legalizacji oraz cechy zabezpieczające powinny być umieszczane w miejscach, w których rozmontowanie części zabezpieczonych powoduje zniszczenie jednej z tych cech. Gdy oznaczenia takie jak np. oznakowanie zgodności, nazwa lub znak producenta bądź klasa dokładności gazomierza znajdują się na tabliczce znamionowej nieprzymocowanej w sposób trwały do gazomierza, jedna z cech zabezpieczających powinna być umieszczona w taki sposób, aby uległa zniszczeniu w przypadku zdjęcia tabliczki znamionowej. Ponadto miejsca umieszczania cech powinny obejmować wszystkie tabliczki z oznaczeniami, z wyjątkiem tabliczek, które są zamocowane w sposób trwały, wszystkie części obudowy, które nie mogą być w inny sposób zabezpieczone przed ingerencją polegającą m.in. na zmianie wskazania lub mogącą mieć wpływ na wskazanie urządzenia wskazującego gazomierza. Miejsca umieszczania cech powinny obejmować również połączenia z odejmowalnymi urządzeniami dodatkowymi, a także połączenia ze specjalnymi kołpakami.

Cechy legalizacji i cechy zabezpieczające na gazomierzach nałożone są w takich miejscach, aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do elementów wewnętrznych gazomierza.

Punkt legalizacyjny utworzony na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar.
Badania prowadzone są w oparciu o aktualne normy i przepisy metrologiczne.

 
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną w wybranych poniżej działach.

 1. Gazomierze miechowe domowe i przemysłowe (od G1,6 do G100), reduktory średniego ciśnienia gazu:
 1. Gazomierze rotorowe, turbinowe, przepływomierze: