Zgłoszenie reklamacji lub uszkodzenia

  1. Przed gwarancyjnym zgłoszeniem uszkodzenia zapoznaj się z warunkami gwarancji.
  2. Dokładnie sprawdź uszkodzone urządzenie. Upewnij się czy przyczyna nieprawidłowego działania nie tkwi w niewłaściwym podłączeniu urządzenia lub nie zostało przekroczone dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze (podane na tabliczce znamionowej urządzenia) które uszkodziło urządzenie.
  3. Reklamowane urządzenie serwis Intergaz (lub producent) sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny Intergaz może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem urządzenia.
  4. Prosimy jak najdokładniej opisać rodzaj i typ uszkodzenia na załączonym formularzu [DOC]. W przypadku nie posiadania drukarki, niniejszy formularz można wypełnić na miejscu w serwisie Intergaz.
  5. Uszkodzony sprzęt, wraz z opisem i kopią dokumentu zakupu dostarczyć do serwisu  Intergaz.
  6. Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby.
  7. W przypadku odbioru osobistego jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru towaru jest podpisany oryginał przyjęcia reklamacji na serwis. W przypadku braku podpisu dokument jest nieważny.
  8. Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, wkładki formy kartonowej).

UWAGA! Produkty firmy Elster:

W przypadku zgłoszenia reklamacji lub uszkodzenia urządzeń firmy Elster, firma Intergaz wstępnie sprawdza urządzenie pod względem poprawności działania. W przypadku stwierdzenia wady kontaktuje się z reklamującym w celu dalszych ustaleń.

Gwarancja producenta Elster jest to typ usług realizowanych w zewnętrznym serwisie.