Polityka jakości

Jako przedsiębiorstwo chcemy należeć do światowych liderów na rynku sprzętu gazowniczego. Możemy osiągnąć to tylko poprzez zadowolenie klientów. Nasi klienci są zadowoleni, gdy spełniamy ich wymagania i oczekiwania wobec naszych produktów i usług. Jakość rozumiemy jako zgodność właściwości i cech naszych ofert z wymaganiami i oczekiwaniami rynku. Stąd wysoka jakość naszych produktów i usług jest jednym z głównych obowiązków i celów na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach naszej Spółki. Droga ciągłego polepszania jakości jest jednym z naszych wiodących zadań. W tym celu uzgadniamy cele jakościowe oraz prowadzimy – krytyczną kontrolę osiągniętych wyników i skuteczności naszego systemu zarządzania jakością.

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość ich pracy. Stąd też usuwanie przyczyn występujących błędów, unikanie możliwych błędów i stałe polepszanie wszystkich procesów przedsiębiorstwa należy do naszych codziennych zadań.

Postawione cele jakościowe mogą zostać osiągnięte tylko w ścisłej współpracy kadry kierowniczej z naszymi kwalifikowanymi i dobrze poinformowanymi pracownikami. Przejrzyste, proste i zrozumiałe dla klienta struktury i przebiegi z jasno ustalonymi kompetencjami pomagają, nam spełnić wymagania i oczekiwania naszych klientów.

Cele polityki jakości

  • W naszej odpowiedzialności jako wiodący producent urządzeń pomiarowych, zabezpieczających i redukcji ciśnienia gazu pragniemy osiągnąć to, aby do naszych klientów w wymaganym terminie dostarczane były jedynie dobre produkty.
  • Pragniemy oferować usługi w pełnym zakresie, by wszystkie problemy naszych klientów w sprawach pomiaru, zabezpieczania i redukcji ciśnienia gazu rozwiązywać w sposób dogodny cenowo i bezpieczny.
  • Pragniemy, aby powracał do nas zadowolony klient a nie nasz produkt. W tym celu dążymy do minimalizacji reklamacji.
  • Pragniemy wytwarzać i dostarczać na rynek innowacyjne produkty i systemy dopasowane do potrzeb naszych klientów. Chcemy przy tym wykorzystywać najnowocześniejsze technologie i dbać o środowisko.