Sekretariat Zarządu

tel. (32) 285 18 83
fax. (32) 285 24 65
intergaz@intergaz.eu

Dział techniczny

tel. (32) 285 85 65

Dział obsługi klienta

tel./fax. (32) 285 88 15
sprzedaz@intergaz.eu

Serwis

tel. (32) 285 82 42 w.120
serwis@intergaz.eu

Dział reklamacji

tel. (32) 393 25 50
reklamacje@intergaz.eu

Zostaw wiadomość

* wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:
• administratorem moich danych osobowych jest Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. z siedzibą: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
• moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przeze mnie korespondencji przez formularz kontaktowy na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,
• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przeze mnie, a także udzielenie odpowiedzi,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,
• mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.
___________
(* - pole wymagane)

Kontakt

Zakład Wytwórczy Urządzeń
Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o.

  • ul. Nakielska 42/44
    42-600 Tarnowskie Góry
  • Godziny pracy:
    pon.-pt. od 7:00 do 15:00

 

Regon: 271006426
NIP: 645-000-06-35
Nr konta: 72 1050 1386 1000 0002 0086 4478
(ING S.A.)*

* Płatność na w/w konto tylko po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Klienta